Share/Save/Bookmark

Velkommen til årsmøte 21. februar

  20.01.2019 Kl. 11:04  
Torsdag 21. Februar 2019 er det klart for årsmøte i Løpsklubben 1814 B.I.L.

kl. 18:00 på Gladbakk.

Vanlige årsmøtesaker.

Eventuelle saker må være styret i hende innen 07. Februar.

Enkel bevertning


Agenda.
1. Konstituering
A. Godkjenning av innkalling
B. Godkjenning av saksliste
C. Valg av møteleder
D. Valg av referent
E. Valg av to personer til å skrive under protokoll
2. Behandle årsberetning
3. Behandle regnskap
4. Behandle innmeldte saker
5. Fastsette medlemskontingent
6. Behandle budsjett
7. Valg
8. Avslutning av årsmøte - utmerkelser

VEL MØTT

Vis alle nyheter