Share/Save/Bookmark

Oppstart etter treningspause ifm Koronaviruset

  03.05.2020 Kl. 17:44  
Av Rune Nilsson
Styret i Løpsklubben 1814 har bestemt å gjenoppta våre fellestreninger etter at myndighetene har kommet med nye og mildere smittevernregler. 

Det oppfordres til at det løpes i grupper på maksimum 5 personer og at det holdes en avstand på minimum 1 meter. Det kreves også at det føres oversikt over hvem som deltar ifm smittesporing dersom dette skulle bli nødvendig. Dette kravet innfris i og med at vi fører fremmøteprotokoll. Viktig at det avtales hvem som gir undertegnede beskjed om oppmøtet dersom undertegnede ikke er tilstede.

Velkommen til trening!
 

Vis alle nyheter