Share/Save/Bookmark

Årsmøte 2020

  31.01.2020 Kl. 15:00  
Årsmøte i Løpsklubben 1814

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 1800 på Gladbakk.
Vanlige årsmøtesaker.
Eventuelle saker må være styret i hende innen 11. februar.
Enkel bevertning.
VEL MØTT!


Agenda
1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenne sakslisten
c. Valg av møteleder
d. Valg av referent
e. Valg av to personer til å skrive under protokoll
2. Behandle årsberetning
3. Behandle regnskap
4. Behandle innmeldte saker
5. Fastsette medlemskontingent
6. Behandle budsjett
7. Valg
8. Avslutning av årsmøtet - utmerkelser


Vis alle nyheter