Share/Save/Bookmark

Årsmøte 2018

  28.01.2018 Kl. 21:29  
Årsmøte i Løpsklubben 1814

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 1800 på Gladbakk.
Vanlige årsmøtesaker.
Eventuelle saker må være styret i hende innen 09. februar.
Enkel bevertning.
VEL MØTT!


Agenda
1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenne sakslisten
c. Valg av møteleder
d. Valg av referent
e. Valg av to personer til å skrive under protokoll
2. Behandle årsberetning
3. Behandle regnskap
4. Behandle innmeldte saker
5. Fastsette medlemskontingent
6. Behandle budsjett
7. Valg
8. Avslutning av årsmøtet - utmerkelser


Vis alle nyheter