Share/Save/Bookmark

Årsmøte 2016

  30.01.2016 Kl. 09:39  
Årsmøte i Løpsklubben 1814

Mandag 29. februar 2016 kl. 1800 på Gladbakk.
Vanlige årsmøtesaker.
Eventuelle saker må være styret i hende innen 08. februar.
Enkel bevertning.
VEL MØTT!


Agenda
1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenne sakslisten
c. Valg av møteleder
d. Valg av referent
e. Valg av to personer til å skrive under protokoll
2. Behandle årsberetning
3. Behandle regnskap
4. Behandle innmeldte saker
5. Fastsette medlemskontingent
6. Behandle budsjett
7. Vedta ny lovnorm for Løpsklubben 1814
8. Valg
9. Avslutning av årsmøtet - utmerkelser


Vis alle nyheter