Share/Save/Bookmark

Årsmøte

  25.01.2015 Kl. 19:26  
Av Jon Gulleik Græe
Årsmøte i Løpsklubben 1814
Mandag 23. februar 2015 kl. 1800 på Gladbakk.
Vanlige årsmøtesaker.
Eventuelle saker må være styret i hende innen 06. februar.
Enkel bevertning.
VEL MØTT!

Agenda:
1.Konstituering
a.Godkjenning av innkalling
b.Godkjenne sakslisten
c.Valg av møteleder
d.Valg av referent
e.Valg av to personer til å skrive under protokoll
2.Behandle årsberetning
3.Behandle regnskap
4.Behandle innmeldte saker
5.Fastsette medlemskontigent
6.Behandle budsjett
7.Valg
8.Avslutning av årsmøte - utmerkelser


Vis alle nyheter